Logo_schiewerf_footer

Deze website deschiewerf.nl (de “Website”) is eigendom van Ontwikkelen in de Stad BV (hierna te noemen “In de Stad), een onderneming met adres Willem Ruyslaan 9, 3061 TT, Rotterdam.In de Stadis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363620.

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

In de Stad behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

In de Stad besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

In de Stad is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en In de Stad tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

In de Stad is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en In de Stad is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is In de Stadnietaansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. In de Stad aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij In de Stad. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In de Stad is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met In de Stad via info@deschiewerf.nl.

In de stad BV
Willem Ruyslaan 9
3061 TT Rotterdam

Tel.nr.: 010 – 20 66 000
Fax: 010 – 20 66 001
info@indestad.nl

website designed by Nieuw Creatief Peilprivacy policydisclaimer