DISCLAIMER

Deze website www.deschiewerf.nl (de “Website”) is eigendom van Ontwikkelen in de Stad BV (hierna te noemen “Ontwikkelen in de Stad BV”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Willem Ruyslaan 9, 3016TT Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363620.

 

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Inhoud Website
Ontwikkelen in de Stad BV behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Ontwikkelen in de Stad BV besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

 

Aansprakelijkheid
Ontwikkelen in de Stad BV is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Ontwikkelen in de Stad BV tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

Ontwikkelen in de Stad BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Ontwikkelen in de Stad BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Ontwikkelen in de Stad BV niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Ontwikkelen in de Stad BV aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

 

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Ontwikkelen in de Stad BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelen in de Stad BV is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

 

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Ontwikkelen in de Stad BV via info@deschiewerf.nl

Ik wil wonen in
de Schiewerf

Heb jij interesse in één van de 39 woningen die de Schiewerf telt? Via onderstaande button schrijf jij je eenvoudig in.

 

“Wist je dat een haalbaarheidscertificaat van één van de bij het project betrokken hypotheekadviseurs verplicht is om in aanmerking te komen voor een woning? Neem dus alvast contact op met Ooms Financieel Adviseurs en/of De Hypotheekshop Blijdorp en/of het Fundament en plan een afspraak om jouw financiële mogelijkheden te bespreken; het haalbaarheidscertificaat wordt kosteloos opgemaakt. Een goed begin is immers het halve werk.”